Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G652 NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Podgrupa P4308 Pracujący w wieku 15 lat i więcej według płci, statusu zatrudnienia i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
Wymiary
Miejsce zamieszkania; Płeć; Status zatrudnienia; Lata
Ostatnia aktualizacja 14.09.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Miejsce zamieszkania
Zaznaczonych: 0/0
Płeć
Zaznaczonych: 0/0
Status zatrudnienia
Zaznaczonych: 0/0