Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G652 NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Podgrupa P4328 Wskaźnik zatrudnienia według płci, wieku i miejsca zamieszkania (miasta - wieś) - ludność rezydująca
Wymiary
Miejsce zamieszkania; Płeć; Wiek; Lata
Ostatnia aktualizacja 24.08.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Miejsce zamieszkania
Zaznaczonych: 0/0
Płeć
Zaznaczonych: 0/0
Wiek
Zaznaczonych: 0/0