Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G652 NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Podgrupa P4340 Pracujący w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci - ludność rezydująca
Wymiary
Płeć; Poziomy wykształcenia; Lata
Ostatnia aktualizacja 11.01.2024
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Płeć
Zaznaczonych: 0/0
Poziomy wykształcenia
Zaznaczonych: 0/0