Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G652 NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Podgrupa P4365 Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według przyczyn bierności i miejsca zamieszkania (miasta - wieś)
Wymiary
Miejsce zamieszkania; Przyczyny bierności; Lata
Ostatnia aktualizacja 16.10.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Miejsce zamieszkania
Zaznaczonych: 0/0
Przyczyny bierności
Zaznaczonych: 0/0