Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G652 NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Podgrupa P4403 Pracujący w wieku 15 lat i więcej według statusu zatrudnienia - ludność rezydująca
Wymiary
Status zatrudnienia; Lata
Ostatnia aktualizacja 23.11.2023
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Status zatrudnienia
Zaznaczonych: 0/0