Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G652 NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Podgrupa P4409 Pracujący według wieku i płci - ludność rezydująca
Wymiary
Płeć; Wiek; Lata
Ostatnia aktualizacja 25.01.2024
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Płeć
Zaznaczonych: 0/0
Wiek
Zaznaczonych: 0/0