Kategoria K31 NARODOWE SPISY POWSZECHNE
Grupa G652 NSP 2021 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Podgrupa P4410 Pracujący według wieku i miejsca zamieszkania (miasta – wieś) - ludność rezydująca
Wymiary
Miejsce zamieszkania; Wiek; Lata
Ostatnia aktualizacja 25.01.2024
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2021
Zaznaczonych: 0/1
Miejsce zamieszkania
Zaznaczonych: 0/0
Wiek
Zaznaczonych: 0/0