Kategoria K6 ROLNICTWO
Grupa G578 DANE ARCHIWALNE
Podgrupa P2663 Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne z działalnością inną niż rolnicza
Wymiary
Ogółem; Lata
Ostatnia aktualizacja 10.01.2015
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2007
Zaznaczonych: 0/1
Ogółem
Zaznaczonych: 0/0