Kategoria K6 ROLNICTWO
Grupa G578 DANE ARCHIWALNE
Podgrupa P3460 Gospodarstwa rolne - gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą i inną niż rolnicza
Wymiary
Ogółem; Lata
Ostatnia aktualizacja 10.01.2015
Wybrano 0 informacji (limit 3500)
Lata
  • 2013
Zaznaczonych: 0/1
Ogółem
Zaznaczonych: 0/0