Definicje pojęć występujących w BDL

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż
 Nazwa pojęcia (kod)
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 8, elementy od 1 do 10 z 79.
Obiekt mostowy na drogach publicznych (3745)
Obiekt sportowy (244)
Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (3134)
Obiekt zbiorowego zakwaterowania (950)
Obiekty małej retencji wodnej (1382)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto (247)
Obroty ładunkowe w portach morskich (806)
Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich (809)
Obrót nieruchomościami (966)
Obszar chronionego krajobrazu (251)