Kategoria K3
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
DANE ARCHIWALNE G564 1995-2005, 2009Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna201
-
GOSPODARSTWA DOMOWE G10 1998-2018Region (NUTS 2)85
Dane opracowane na podstawie próby.
MAŁŻEŃSTWA, ROZWODY I SEPARACJE G535 1995-2019Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Powiat, Gmina247
-
MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE G8 1995-2019Region (NUTS 2), Powiat, Gmina1351
Migracje na pobyt stały (wewnętrzne i zagraniczne) - Źródłem danych o zameldowaniach na pobyt stały w gminie oraz wymeldowaniach na stałe za granicę jest od 2006 r. rejestr PESEL; Ludność zameldowana na pobyt czasowy - Źródłem danych o migracjach czasowych jest badanie statystyczne prowadzone przez GUS we wszystkich gminach kraju wg stanu w dniu 31 grudnia każdego roku. Ze względu na niedostateczną jakość danych dotyczących migracji zagranicznych na pobyt stały za 2015 r., dane te, a także dane o migracjach długookresowych, nie zostały opublikowane
PROGNOZY G557 2014Powiat4320
-