Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Kategoria K54
Grupa G171
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 10.
Lasy wg składu gatunkowego drzewostanów P3943 2019-2020Region (NUTS 2)30
Dane opracowano na podstawie Wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów przeprowadzonej przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Inwentaryzacja prowadzona jest w sposób ciągły (w pełnym cyklu trwającym 5 lat) na wyznaczonych stałych powierzchniach próbnych. Dane z powierzchni próbnych założonych w danym okresie zostały przeliczone na powierzchnię lasów zebraną w badaniach GUS według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Źródło: dane Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Lasy wg wieku drzewostanów P3935 2019-2020Region (NUTS 2)23
Dane opracowano na podstawie Wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów przeprowadzonej przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Inwentaryzacja prowadzona jest w sposób ciągły (w pełnym cyklu trwającym 5 lat) na wyznaczonych stałych powierzchniach próbnych. Dane z powierzchni próbnych założonych w danym okresie zostały przeliczone na powierzchnię lasów zebraną w badaniach GUS według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Źródło: dane Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Odnowienia, zalesienia i inne prace hodowlane P1409 1999-2020Region (NUTS 2)62
Dane dotyczące powierzchni produkcyjnej szkółek leśnych dotyczą stanu na 31 grudnia. W lasach prywatnych i gminnych "pielęgnowanie lasu - w tym upraw" obejmuje również pielęgnowanie młodników.
Powierzchnia gruntów leśnych P1591 1999-2020Region (NUTS 2), Gmina8
W roku 2002 powierzchnia lasów ogółem łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną w lasach prywatnych (253 ha).
Powierzchnia gruntów leśnych - grunty zalesione i niezalesione P3926 2017-2020Region (NUTS 2)14
-