Kategoria K54
Grupa G171
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
Odnowienia i zalesienia wg rodzaju P1409 1999-2019Region (NUTS 2)13
-
Powierzchnia gruntów leśnych P1591 1999-2019Region (NUTS 2), Gmina8
W roku 2002 powierzchnia lasów ogółem łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną w lasach prywatnych (253 ha).
Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia P1485 1999-2019Region (NUTS 2), Gmina8
-
Powierzchnia lasów P1408 1999-2019Region (NUTS 2), Gmina8
-
Pozyskanie drewna P1477 1999-2019Region (NUTS 2)31
Ze względu na metodologię zbierania informacji pozycja "ogółem" nie obejmuje pozyskania karpiny.