Kategoria K15
Grupa G186
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych za 1 ha w obrocie prywatnym P3415 2013-2019Region (NUTS 2)7
-
Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych za 1 ha w obrocie prywatnym (dane kwartalne) P3183 2012-2020Region (NUTS 2)28
-
Przeciętne ceny gruntów ornych (za 1ha) w obrocie prywatnym P1460 1999-2019Region (NUTS 2)12
Ceny za 1ha.
Przeciętne ceny owoców i warzyw uzyskiwane przez rolników na targowiskach (dane półroczne) P3156 2012-2020Region (NUTS 2)51
W kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, w związku z pandemią, nie przeprowadzono notowań cen targowiskowych. Brak danych za I półrocze 2020 roku.
Przeciętne ceny skupu owoców i warzyw (dane półroczne) P3155 2012-2020Region (NUTS 2)60
-