Kategoria K15
Grupa G186
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych za 1 ha w obrocie prywatnym P3415 2013-2020Region (NUTS 2)7
-
Cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych za 1 ha w obrocie prywatnym (dane kwartalne) P3183 2012-2021Region (NUTS 2)28
-
Przeciętne ceny gruntów ornych (za 1ha) w obrocie prywatnym P1460 1999-2020Region (NUTS 2)12
Ceny za 1ha. W 2020 roku w związku z pandemią, nie przeprowadzono notowań niektórych cen targowiskowych. Dane w przeliczeniu na żyto i żywiec rzeźny wieprzowy są niedostępne.
Przeciętne ceny owoców i warzyw uzyskiwane przez rolników na targowiskach (dane półroczne) P3156 2012-2019Region (NUTS 2)51
W kwietniu, maju i czerwcu, w listopadzie i grudniu 2020 roku, w związku z pandemią, nie przeprowadzono notowań cen targowiskowych. Brak danych za I, II półrocze oraz za 2020 rok.
Przeciętne ceny skupu owoców i warzyw (dane półroczne) P3155 2012-2021Region (NUTS 2)60
-