Kategoria K15
Grupa G188
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
Ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych (dane miesięczne) P2917 2006-2019Region (NUTS 2)3204
Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 i praktyką międzynarodową, poziomy cen detalicznych nie stanowią kategorii danych wynikowych z badania cen towarów i usług konsumpcyjnych w związku z czym z początkiem roku 2020 zaprzestajemy publikowania poziomów cen. Będzie to dotyczyło także danych rocznych. Dla danych prezentowanych do 2019 roku źródłem informacji o cenach detalicznych towarów i usług są notowania prowadzone przez ankieterów w wybranych punktach sprzedaży, w wytypowanych rejonach badania cen. Ceny towarów i usług notowane są raz w miesiącu, z wyjątkiem owoców i warzyw, w zakresie których notowania prowadzone są dwa razy w miesiącu (do 2010 r. - trzy razy w miesiącu). Przeciętne miesięczne ceny w województwie/kraju obliczono jako średnie arytmetyczne z notowań na terenie całego województwa/kraju. Brak danych dla regionów.
Inne towary i usługi P1473 1999-2019Region (NUTS 2)13
-
Mieszkanie P1469 1999-2019Region (NUTS 2)42
-
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe P1467 1999-2019Region (NUTS 2)8
-
Odzież i obuwie P1468 1999-2019Region (NUTS 2)29
-