Kategoria K25
Grupa G203
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2007 P2776 2009-2019Miejscowość statystyczna38
Gminna, powiatowa, wojewódzka jednostka organizacyjna - jednostka tworzona przez gminny, powiatowy, wojewódzki organ samorządowy dla realizacji własnych, zleconych lub powierzonych zadań publicznych. Są to jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej tj.: jednostki budżetowe (w tym np. urzędy gminy), zakłady budżetowe.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 P3254 2012-2019Miejscowość statystyczna20
-
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007 P3255 2012-2019Miejscowość statystyczna63
-
Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej P3256 2012-2019Miejscowość statystyczna24
-
Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 P2803 2009-2019Miejscowość statystyczna4
-