Kategoria K11
Grupa G231
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 4, elementy od 1 do 5 z 17.
Budynki mieszkalne w gminie P2909 2008-2020Gmina1
Dane dotyczą budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych jeśli posiadają jedno mieszkanie; źródło danych wykaz NOBC
Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych i tymczasowych pomieszczeń P3952 2020Gmina12
-
Mieszkania niezamieszkane w zasobie gminy (pustostany) P2908 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015-2016, 2018, 2020Gmina2
Do 2009 r. dane na podstawie sprawozdania SG-01 cz.3. Od roku 2011 dane ze zmodyfikowanego sprawozdania M-01 co 2 lata.
Mieszkania niezamieszkane wg form własności P3966 2020Powiat12
Dane ze sprawozdania M-01 co 2 lata.
Mieszkania w budynkach (gminnych) zwrócone dawnym indywidualnym właścicielom bądź spadkobiercom P1728 1995-2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015-2016, 2018, 2020Gmina3
Do roku 2009 dane (NTS-5) pochodzą ze sprawozdania SG-01 cz.3, od 2011 r - ze zmodyfikowanego sprawozdania M-01, na którym dane odnośnie mieszkań komunalnych (łącznie z mieszkaniami zarządzanymi przez jednostki oświaty i kultury, placówki wykonujące działalność leczniczą, ośrodki pomocy społecznej) zbierane są do poziomu gmin. Od 2001 roku dane na podstawie bieżącej sprawozdawczości co 2 lata. Wyjątek stanowi 2015 i 2016 r.