Kategoria K11
Grupa G231
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
123
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 3, elementy od 1 do 5 z 14.
Budynki mieszkalne w gminie P2909 2008-2019Gmina1
Dane dotyczą budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych jeśli posiadają jedno mieszkanie; źródło danych wykaz NOBC
Mieszkania niezamieszkane w zasobie gminy (pustostany) P2908 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015-2016, 2018Gmina1
Do 2009 r. dane na podstawie sprawozdania SG-01 cz.3. Od roku 2011 dane ze zmodyfikowanego sprawozdania M-01 co 2 lata.
Mieszkania w budynkach (gminnych) zwrócone dawnym indywidualnym właścicielom bądź spadkobiercom P1728 1995-2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015-2016, 2018Gmina3
Do roku 2009 dane (NTS-5) pochodzą ze sprawozdania SG-01 cz.3, od 2011 r - ze zmodyfikowanego sprawozdania M-01, na którym dane odnośnie mieszkań komunalnych (łącznie z mieszkaniami zarządzanymi przez jednostki oświaty i kultury, placówki wykonujące działalność leczniczą, ośrodki pomocy społecznej) zbierane są do poziomu gmin. Od 2001 roku za okresy dwuletnie.
Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań P2431 2003-2019Gmina6
Zasoby mieszkaniowe wszystkie.
Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne P1732 1999-2019Region (NUTS 2), Gmina15
W latach 1999-2001 zasoby mieszkaniowe zamieszkane - informacje możliwe do prezentacji w układzie wojewódzkim; Od 2002 roku zasoby mieszkaniowe wszystkie.