Kategoria K11
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
123
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 3, elementy od 1 do 5 z 11.
CIEPŁOWNICTWO G59 1999-2023Region (NUTS 2), Powiat, Gmina42
Dane dotyczące infrastruktury ciepłowniczej zostały opracowane na podstawie zbioru sprawozdań pochodzących z wyników badań statystyki publicznej prowadzonych przy wykorzystaniu formularza G-02b (Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej) zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym podmiotów gospodarki narodowej.
DANE ARCHIWALNE G562 1995-2018Region (NUTS 2), Powiat, Gmina102
-
DODATKI MIESZKANIOWE G335 2004-2023Gmina32
Dane roczne
GOSPODARKA GRUNTAMI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE G619 2020-2023Gmina14
Gospodarka gruntami pod budownictwo mieszkaniowe dotyczy gruntów niezbudowanych.
KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBÓW G621 2018, 2020, 2022Powiat136
Koszty utrzymania zasobów lokalowych dotyczą mieszkań zlokalizowanych w budynkach, które są w 100% własnością gminy, zakładu pracy, Skarbu Państwa, TBS oraz innych podmiotów. W przypadku mieszkań zlokalizowanych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych i objętych wspólnotami mieszkaniowymi koszty dotyczą wszystkich mieszkań, bez względu na status własności. Koszty utrzymania wykazywane są łącznie dla mieszkań i lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych przekazywane są przez jednostki, które posiadają 21 i więcej mieszkań, a w przypadku budynków objętych wspólnotami mieszkaniowymi 8 i więcej mieszkań w powiecie. W 2022 dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych przekazywane są przez jednostki, które posiadają 8 i więcej mieszkań.