Kategoria K25
Grupa G377
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Podmioty - wskaźniki P2419 2002-2019Powiat, Gmina24
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Sektor kreatywny: SEKCJA J dział 59, dział 60, SEKCJA M dział 71, dział 73, dział 74, SEKCJA R dział 90.
Podmioty na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości P3802 2010-2019Gmina1
Dane przeliczone na potrzeby systemu STRATEG. Wagi dla poszczególnych klas wielkości podmiotów gospodarczych ustalone zostały przez MIiR: do 9 osób - 0, 10-49 osób - 1, 50-249 osób - 3, 250-999 osób - 10, od 1000 osób – 30. czyli liczba przedsiębiorstw (10-49)*1 + liczba przedsiębiorstw (50-249)*3 + liczba przedsiębiorstw (250-999)*10 + liczba przedsiębiorstw powyżej1000*30.
Podmioty wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym P3295 2002-2019Gmina5
-
Podmioty wg klas wielkości na 1000 mieszkańców ogółem P3800 2010-2019Gmina6
Podmioty klasyfikowane według kryterium liczby pracujących.