Kategoria K25
Grupa G439
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 9.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 P3007 2012-2020Gmina80
-
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007 P3008 2012-2020Gmina252
-
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według formy prawnej P3014 2012-2020Gmina96
-
Podmioty nowo zarejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych P3002 2009-2020Gmina576
-
Podmioty w sektorze prywatnym wg form prawnych P2616 2005-2020Powiat, Gmina84
Nie są prezentowane wszystkie formy prawne podmiotów dlatego dane liczbowe nie sumują się na sektor ogółem.