Kategoria K25
Grupa G565
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 4, elementy od 1 do 5 z 16.
Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON wg PKD 2004 P1997 2003-2009Powiat54
-
Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, sektorów własności oraz sekcji i działów PKD 2004 (dane kwartalne) P2614 2005-2009Powiat684
Dane według sektorów własności są publikowane tylko dla sekcji PKD 2004 - brak danych dla działów. Dane dostępne tylko do roku 2009.
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON - Gminne samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2004 P1598 2002-2009Powiat8
Gminna, powiatowa, wojewódzka jednostka organizacyjna - jednostka tworzona przez gminny, powiatowy, wojewódzki organ samorządowy dla realizacji własnych, zleconych lub powierzonych zadań publicznych. Są to jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej tj.: jednostki budżetowe (w tym np. urzędy gminy), zakłady budżetowe.
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON - Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2004 P1599 2002-2009Powiat7
Gminna, powiatowa, wojewódzka jednostka organizacyjna - jednostka tworzona przez gminny, powiatowy, wojewódzki organ samorządowy dla realizacji własnych, zleconych lub powierzonych zadań publicznych. Są to jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej tj.: jednostki budżetowe (w tym np. urzędy gminy), zakłady budżetowe.
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2004 P1597 1995-2009Gmina54
W latach 1998-2000 w podziale na sekcje PKD jednostki bez gospodarstw pomocniczych, w pozostałych latach jednostki łącznie z gospodarstwami pomocniczymi. W 2000 roku łącznie z osobami prowadzącymi gospodarstwa indywidualne w rolnictwie (sekcja A PKD2004), zarejestrowanych w rejestrze REGON.