Definicje pojęć występujących w BDL

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
 Nazwa pojęcia (kod)
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 7, elementy od 1 do 10 z 62.
Obiekt mostowy na drogach publicznych (3745)
Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (3134)
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto (247)
Obroty ładunkowe w portach morskich (806)
Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich (809)
Obrót nieruchomościami (966)
Obszar chronionego krajobrazu (251)
Obszary aktywności w dziedzinie biotechnologii (3082)
Ochrona powierzchni ziemi (1188)
Ochrona powietrza (1186)