Kategoria K34
Grupa G298
Podgrupa P1916
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 gospodarstwa ogółem1928 1996Gmina-
 produkcja roślinna1929 1996Gmina-
 produkcja zwierzęca1930 1996Gmina-
 produkcja mieszana1931 1996Gmina-
 nie prowadzące produkcji1932 1996Gmina-
 produkujące wyłącznie na własne potrzeby1933 1996Gmina-
 produkujące głównie na własne potrzeby1934 1996Gmina-
 produkujące głównie lub wyłącznie na sprzedaż1935 1996Gmina-
 uzyskujące dochody wyłącznie z produkcji rolniczej1936 1996Gmina-
 uzyskujące dochody głównie z produkcji rolniczej a dodatkowo z pozarolniczej działalności1937 1996Gmina-
 uzyskujące dochody głównie z działalności pozarolniczej a dodatkowo z rolniczej1938 1996Gmina-