Kategoria K13
Grupa G185
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 3 z 3.
Moc zainstalowana i osiągalna w elektrowniach P1672 1999-2023Region (NUTS 2)22
-
Produkcja energii elektrycznej wg źródeł P1674 2000-2023Region (NUTS 2)9
Ogółem - produkcja energii elektrycznej w Polsce, suma produkcji elektrowni cieplnych, wodnych i odnawialnych. Elektrownie cieplne zawodowe - elektrownie i elektrociepłownie cieplne konwencjonalne należące do przedsiębiorstw grup 35.1 lub 35.3 wg PKD2007 (łącznie ze współspalaniem biomasy, biogazu i biopaliw). Elektrownie cieplne przemysłowe - elektrownie i elektrociepłownie cieplne konwencjonalne należące do przedsiębiorstw grup innych niż 35.1 i 35.3 wg PKD2007 (łącznie ze współspalaniem biomasy i biogazu). Wodne i odnawialne - elektrownie wodne (szczytowo-pompowe oraz przepływowe), wiatrowe oraz cieplne zużywające wyłącznie paliwa odnawialne (biomasą, biogaz, biopaliwa). Wodne - elektrownie wodne szczytowo-pompowe i przepływowe. Z odnawialnych nośników energii - suma produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych przepływowych, wiatrowych oraz wyprodukowanej z biomasy, biogazu i biopaliw (łącznie z ich współspalaniem).
Zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych P1675 2001-2023Region (NUTS 2)13
Do roku 2008 dane wg PKD2004, od 2009 wg PKD2007. Sektor przemysłowy: PKD2004 - zużycie bezpośrednie w sekcji D i F, PKD2007 - zużycie bezpośrednie w sekcji C i F. Sektor energetyczny: PKD2004 - zużycie ogółem w dziale 40 + zużycie bezpośrednie w sekcji C, PKD2007 - zużycie ogółem w dziale 35 + zużycie bezpośrednie w sekcji B. Sektor transportowy: PKD2004 - sekcja I, PKD2007 - Sekcja H. Rolnictwo: PKD2004 - sekcja A i B + zużycie na cele rolnicze w małych indywidualnych gospodarstwach rolnych, PKD2007 - sekcja A + zużycie na cele rolnicze w małych indywidualnych gospodarstwach rolnych. Pozostałe zużycie (łącznie z sektorem usługowym): PKD2004 - dział 41 + odbiorcy poza wyżej wymienionymi, PKD2007 - dział 36 + odbiorcy poza wyżej wymienionymi. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.