Kategoria K47
Grupa G608
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 14, elementy od 1 do 5 z 70.
NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Podpisane umowy o dofinansowanie wg programów operacyjnych P3376 2012-2016Gmina44
Dane prezentowane narastająco, pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), dotyczą perspektywy finansowej 2007-2013. Gestorem KSI SIMIK 07-13 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie obejmują Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT ) finansowanych ze środków EFFR. Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13): Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2007-2013; poziom Województwo - Program operacyjny - Gmina. Uwaga: Nie należy generować w tym arkuszu podsumowań dla Programów i Ogółem, ponieważ podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie większym niż jedna gmina (powiat, województwo) ujmowane są jako "1" dla każdej gminy (powiatu, województwa), a zatem w takim przypadku liczba podpisanych umów o dofinansowanie dla Programu i Ogółem będzie zawyżona.
NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wg osi priorytetowych P3377 2012-2016Region (NUTS 2)32
Dane prezentowane narastająco, pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), dotyczą perspektywy finansowej 2007-2013. Gestorem KSI SIMIK 07-13 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie obejmują Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT ) finansowanych ze środków EFFR. Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13): Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2007-2013; poziom Województwo - Oś priorytetowa. Uwaga: Nie należy generować w tym arkuszu podsumowań dla Programów i Ogółem, ponieważ podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie większym niż jedno województwo ujmowane są jako "1" dla każdego województwa, a zatem w takim przypadku liczba popisanych umów o dofinansowanie dla Osi i Ogółem będzie zawyżona.
NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wg osi priorytetowych P3378 2012-2016Region (NUTS 2)20
Dane prezentowane narastająco, pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), dotyczą perspektywy finansowej 2007-2013. Gestorem KSI SIMIK 07-13 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie obejmują Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT ) finansowanych ze środków EFFR. Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13): Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2007-2013; poziom Województwo - Oś priorytetowa. Uwaga: Nie należy generować w tym arkuszu podsumowań dla Programów i Ogółem, ponieważ podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie większym niż jedno województwo ujmowane są jako "1" dla każdego województwa, a zatem w takim przypadku liczba popisanych umów o dofinansowanie dla Osi i Ogółem będzie zawyżona.
NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki wg osi priorytetowych P3379 2012-2016Region (NUTS 2)22
Dane prezentowane narastająco, pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), dotyczą perspektywy finansowej 2007-2013. Gestorem KSI SIMIK 07-13 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie obejmują Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT ) finansowanych ze środków EFFR. Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13): Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2007-2013; poziom Województwo - Oś priorytetowa. Uwaga: Nie należy generować w tym arkuszu podsumowań dla Programów i Ogółem, ponieważ podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie większym niż jedno województwo ujmowane są jako "1" dla każdego województwa, a zatem w takim przypadku liczba popisanych umów o dofinansowanie dla Osi i Ogółem będzie zawyżona.
NSRO PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE - 2007-2013 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna wg osi priorytetowych P3380 2012-2016Region (NUTS 2)10
Dane prezentowane narastająco, pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), dotyczą perspektywy finansowej 2007-2013. Gestorem KSI SIMIK 07-13 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nie obejmują Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT ) finansowanych ze środków EFFR. Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13): Liczba podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2007-2013; poziom Województwo - Oś priorytetowa. Uwaga: Nie należy generować w tym arkuszu podsumowań dla Programów i Ogółem, ponieważ podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie większym niż jedno województwo ujmowane są jako "1" dla każdego województwa, a zatem w takim przypadku liczba popisanych umów o dofinansowanie dla Osi i Ogółem będzie zawyżona.