Kategoria K13
Grupa G185
Podgrupa P1674
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 ogółem7883 2000-2022Region (NUTS 2)-
 elektrownie wodne i na paliwa odnawialne ogółem76361 2005-2022Region (NUTS 2)-
 elektrownie wodne7884 2000-2022Region (NUTS 2)-
 elektrownie cieplne konwencjonalne ogółem79238 2000-2022Region (NUTS 2)-
 elektrownie cieplne konwencjonalne - zawodowe7885 2000-2022Region (NUTS 2)-
 elektrownie cieplne konwencjonalne - przemysłowe7936 2000-2022Region (NUTS 2)-
 z odnawialnych nośników energii194886 2005-2022Region (NUTS 2)-
 udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem288086 2005-2022Region (NUTS 2)-
 stosunek produkcji energii elektrycznej do zużycia energii elektrycznej454054 2003-2022Region (NUTS 2)-