Kategoria K37
Grupa G371
Podgrupa P2290
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 ogółem58559 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 ogółem, Polska = 100379249 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 o charakterze kryminalnym77215 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 o charakterze gospodarczym77216 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji - drogowe58561 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przeciwko życiu i zdrowiu58562 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przeciwko mieniu58564 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności razem58563 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przeciwko rodzinie i opiece58560 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji razem632882 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - ogółem58565 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - o charakterze kryminalnym498634 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - o charakterze gospodarczym498633 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - drogowe498632 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - przeciwko życiu i zdrowiu498631 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - przeciwko mieniu498630 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności498629 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - przeciwko rodzinie i opiece498628 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję - przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji632883 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję ogółem na 1000 mieszkańców398594 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców498627 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców498626 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję drogowe na 1000 mieszkańców498625 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców498624 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców498623 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności na 1000 mieszkańców498622 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję przeciwko rodzinie i opiece na 1000 mieszkańców498621 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-
 przestępstwa stwierdzone przez Policję przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji na 1000 mieszkańców632884 2002-2020Podregion (NUTS 3), Powiat-