Kategoria K9
Grupa G223
Podgrupa P3196
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 powierzchnia istniejących - stan w dniu 31 grudnia290438 2008-2023Gmina-
 istniejące - stan w dniu 31 grudnia290435 2008-2023Gmina-
 zlikwidowane - w ciągu roku290436 2008-2023Gmina-
 odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk - w ciągu roku290437 2008-2023Gmina-
 dzikie wysypiska na 100 km2 powierzchni ogółem395748 2008-2023Gmina-
 powierzchnia dzikich wysypisk na 100 km2 powierzchni ogółem395749 2008-2023Gmina-