Kategoria K22
Grupa G429
Podgrupa P3552
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 ubóstwo459117 2014-2020Powiat-
 sieroctwo459118 2014-2020Powiat-
 bezdomność459119 2014-2020Powiat-
 potrzeba ochrony macierzyństwa459120 2014-2020Powiat-
 bezrobocie459121 2014-2020Powiat-
 niepełnosprawność459122 2014-2020Powiat-
 długotrwała lub ciężka choroba459123 2014-2020Powiat-
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego459124 2014-2020Powiat-
 przemoc w rodzinie459125 2014-2020Powiat-
 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi459126 2014-2020Powiat-
 alkoholizm459127 2014-2020Powiat-
 narkomania459128 2014-2020Powiat-
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego459129 2014-2020Powiat-
 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy459130 2014-2020Powiat-
 zdarzenie losowe459131 2014-2020Powiat-
 sytuacja kryzysowa459132 2014-2020Powiat-
 klęska żywiołowa lub ekologiczna459133 2014-2020Powiat-