Kategoria K22
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 4, elementy od 1 do 5 z 19.
AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA G263 1995-2023Region (NUTS 2), Gmina26
-
APTEKI I PUNKTY APTECZNE G264 1995-2023Gmina7
Dane dotyczą tylko tych jednostek, które złożyły sprawozdanie do Urzędu Statystycznego. W przypadku badań z tego zakresu nie jest stosowana procedura imputacji brakujących danych.
BENEFICJENCI ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ G553 2009-2022Powiat, Gmina82
Środowiskowa pomoc społeczna to pomoc udzielana ludności w miejscu zamieszkania za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Szacunki na podstawie Zbioru Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej (ZC KSMPS) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zawierającego informację o zrealizowanych świadczeniach środowiskowej pomocy społecznej i odbiorcach tej pomocy - gospodarstwach domowych i ich członkach oraz osobach bezdomnych. Zbiór jest zasilany informacjami uzyskanymi w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym przez pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej. We wszystkich podgrupach środowiskowej pomocy społecznej przyjęto przekrój podstawowy: - poniżej kryterium dochodowego i powyżej tego kryterium. Zbiorowość poniżej kryterium dochodowego oznacza, że dochód na osobę w rodzinie/osobę samotnie gospodarującą nie był wyższy, niż ustalone w ustawie kryterium do uzyskania świadczenia pieniężnego. To kryterium w latach 2008 - 2011 i do 30 września 2012 r. wynosiło dla osoby w rodzinie 351 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł. Od 1 października 2012 r. do 30 września 2015 r. kryterium wynosiło odpowiednio: 456 zł i 542 zł, od 1 października 2015 r. odpowiednio: 514 zł i 634 zł. Od dnia 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. kwota kryterium dochodowego wynosiła odpowiednio: 701 zł i 528 zł. Od dnia 1 stycznia 2022 r. kwota kryterium dochodowego wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł. Wyższe kryterium dochodowe obowiązuje w przypadku świadczeń realizowanych nieodpłatnie w ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu". Dla gmin miejsko-wiejskich brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej tych gmin. Ze względu na zaokrąglenia danych estymowanych na poziomie gmin, w niektórych przypadkach sumy składników mogą różnić się od podanych wielkości "ogółem".
DANE ARCHIWALNE G561 1995-2018Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna357
-
INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA G658 2001-2023Region (NUTS 2), Miejscowość statystyczna93
Od stycznia 2012 r. opieka zastępcza nad dzieckiem (ustawowo - piecza zastępcza) dzieli się na rodzinną i instytucjonalną. Do tej pory występowały rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W skład pieczy instytucjonalnej, poza placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wchodzą też ośrodki preadopcyjne i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.