Kategoria PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA
Podgrupa Miejscowości
Źródło danych PBSSP 2020
Obszar
Badanie 9.99.02 Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT)
Zestawy danych
Cykliczność badania
Prowadzący badanie
Prowadzący jednostka
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Urszula Matysek - Zdun, GUS SR - Departament Standardów i Rejestrów, U.Matysek@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 27.05.2021
 • Opis wymiarów
  • 1. Momenty sprawozdawcze
   -
  • 2. Rodzaje miejscowości
   NazwaOpis
   miejscowości podstawowe - wsieWieś: jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta.
   części integralne - część wsi, kolonii, osadyKolonia: jednostka osadnicza powstała jako rezultat ekspansji miejscowości poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności: kolonia miasta, kolonia wsi. Osada: niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub może stanowić część innej jednostki osadniczej.
   części integralne - przysiółkiPrzysiółek: skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową wsi stanowiące integralną część wsi.
   miejscowości statystyczne wiejskieMiejscowość statystyczna: zespół kilku miejscowości obejmujący z reguły wieś oraz przyległe do niej przysiółki i inne mniejsze miejscowości, dla których łącznie zbierane są i opracowywane dane statystyczne. Jest on określony wspólną nazwą, przeważnie większej miejscowości. W szczególnym przypadku zespół może zawierać tylko jedną miejscowość.
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
  stan w dniu 01.01   -
  stan w połowie roku   -
  stan w końcu roku   -
 • Podstawowe pojęcia
  Miasto
  Miejscowość
  Miejscowość, dla której zbierane są dane statystyczne
  Wieś