Kategoria K1
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 2 z 2.
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA G172 1995-2023Region (NUTS 2), Powiat, Gmina212
-
POWIERZCHNIA GEODEZYJNA KRAJU (DANE GUGIK) G441 1995-2024Region (NUTS 2), Gmina163
Powierzchnia geodezyjna kraju, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W porównaniu do 2022 roku powierzchnia Polski zwiększyła się w 2023 roku o 121 106 ha (1121 km2), z 31 272 030 ha do 31 393 136 ha). Zmiana w powierzchni kraju jest związana z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183). Efektem implementacji przepisów ww. rozporządzenia jest wprowadzenie stosownych zmian do ewidencji gruntów i budynków (EGiB), która zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1373) stanowi podstawę dla aktualizacji danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (dalej: PRG). Zmiany w tym zakresie zostały dokonane w 2022 r. i w głównej mierze polegały na włączeniu Zatoki Puckiej oraz części Zatoki Gdańskiej do morskich wód wewnętrznych, podziale tych wód i przypisaniu ich w EGiB do jednostek podziału terytorialnego z nimi sąsiadujących (jak dotychczas miało to już miejsce w przypadku morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wislanego). W rezultacie, w granicach woj. pomorskiego, w największym stopniu zmianami objęte zostały powiaty: pucki (+28 732 ha) i nowodworski (+24 003 ha) oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk (+41 713 ha), Gdynia (+25 631 ha) i Sopot (+1 040 ha).