Kategoria PODZIAŁ TERYTORIALNY
Grupa PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIEĆ OSADNICZA
Podgrupa Gminy wg grup powierzchni i grup ludności
Źródło danych PBSSP 2020
Obszar 1.21 Ludność, procesy demograficzne
Badanie 1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
Zestawy danych http://form.stat.gov.pl/formaty/badanie.php?rok-pbssp=2020&bid=43
Cykliczność badania co rok
Prowadzący badanie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Prowadzący jednostka Główny Urząd Statystyczny
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Bogumił Macioch, GUS SR - Departament Standardów i Rejestrów, B.Macioch@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 10.06.2021
 • Opis wymiarów
  • 1. Powierzchnia
   -
  • 2. Liczba ludności
   -
 • Występowanie cech w latach
  NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
  ogółem   -
  poniżej 5,0 km2   -
  5,0 - 19,9 km2   -
  20,0 - 49,9 km2   -
  50,0 - 99,9 km2   -
  100,0 - 149,9 km2   -
  150,0 - 199,9 km2   -
  200,0 - 249,9 km2   -
  250,0 - 299,9 km2   -
  300,0 km2 i więcej   -
 • Podstawowe pojęcia
  Ludność
  Powierzchnia gminy