Kategoria K9
Grupa G222
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 10.
Ludność korzystająca z oczyszczalni P1702 1995-2022Gmina6
Dane dotyczące ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków są danymi szacunkowymi pochodzącymi ze sprawozdania OS-5 (Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich). Szacunek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków z danego terenu miasta/gminy podawany jest np.: w oparciu o umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, liczbę przyłączy kanalizacyjnych, danych o ludności korzystającej z oczyszczalni uzyskanych ze spółdzielni mieszkaniowych lub danych projektowych oczyszczalni. Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie może być większa od liczby ludności zamieszkałej w danej gminie (według stanu na 31 grudnia okresu sprawozdawczego). Na sprawozdaniu OS-5 nie wykazujemy ludności czasowo przebywającej na terenie danej gminy (w celach turystycznych) oraz pracowników zakładów, od których ścieki płyną na oczyszczalnię. Ponadto na sprawozdaniu nie ujmujemy ludności, od której ścieki zostały dowiezione na oczyszczalnię lub stację zlewną wozami asenizacyjnymi (ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych). Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności P2398 2002-2023Powiat3
Dane dotyczące ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków są danymi szacunkowymi pochodzącymi ze sprawozdania OS-5 (Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich). Szacunek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków z danego terenu miasta/gminy podawany jest np.: w oparciu o umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, liczbę przyłączy kanalizacyjnych, danych o ludności korzystającej z oczyszczalni uzyskanych ze spółdzielni mieszkaniowych lub danych projektowych oczyszczalni. Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie może być większa od liczby ludności zamieszkałej w danej gminie (według stanu na 31 grudnia okresu sprawozdawczego). Na sprawozdaniu OS-5 nie wykazujemy ludności czasowo przebywającej na terenie danej gminy (w celach turystycznych) oraz pracowników zakładów, od których ścieki płyną na oczyszczalnię. Ponadto na sprawozdaniu nie ujmujemy ludności, od której ścieki zostały dowiezione na oczyszczalnię lub stację zlewną wozami asenizacyjnymi (ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych). Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Ludność korzystająca z oczyszczalni wg lokalizacji P2619 2006-2022Gmina3
Dane dotyczące ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków są danymi szacunkowymi pochodzącymi ze sprawozdania OS-5 (Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich).Szacunek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków z danego terenu miasta/gminy podawany jest np.: w oparciu o umowy na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, liczbę przyłączy kanalizacyjnych, danych o ludności korzystającej z oczyszczalni uzyskanych ze spółdzielni mieszkaniowych lub danych projektowych oczyszczalni. Oszacowana liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków nie może być większa od liczby ludności zamieszkałej w danej gminie (według stanu na 31 grudnia okresu sprawozdawczego). Na sprawozdaniu OS-5 nie wykazujemy ludności czasowo przebywającej na terenie danej gminy (w celach turystycznych) oraz pracowników zakładów, od których ścieki płyną na oczyszczalnię. Ponadto na sprawozdaniu nie ujmujemy ludności, od której ścieki zostały dowiezione na oczyszczalnię lub stację zlewną wozami asenizacyjnymi (ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych).
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu P1699 1998-2023Gmina5
-
Oczyszczalnie komunalne P1692 1995-2023Gmina4
-