Kategoria K23
Grupa G227
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Kina stałe wg formy własności P1687 1995-2018Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna47
Kino stałe - prowadzące działalność w jednym obiekcie przystosowanym na stałe (w sposób trwały) do publicznego wyświetlania filmów, z określoną częstotliwością.
Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych P2364 2002-2018Gmina1
Wskaźnik od 2010 roku został przeliczony zgodnie z bilansem ludności przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.
Multipleksy P2393 2003-2018Region (NUTS 2)5
-
Widzowie w kinach stałych na 1000 ludności P2744 2003-2018Region (NUTS 2)1
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.