Kategoria K23
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
BIBLIOTEKI G226 1995-2022Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna128
Liczba bibliotek (filii) wykazana jest według stanu na 31 grudnia. Dane dotyczące wykorzystania (księgozbiór, wypożyczenia, czytelnicy, itp.) wykazywane są dla jednostek, które działały w roku sprawozdawczym. Do 2009 r. gromadzono i prezentowano tylko dane o pracownikach zatrudnionych w działalności podstawowej; od roku 2010 dane dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w bibliotece.
DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC G370 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna176
Dane zbierane co 2 lata. Począwszy od danych za rok 2012 informacje zbierane co rok.
DZIAŁALNOŚĆ SCENICZNA I WYSTAWIENNICZA G229 1999-2022Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna68
-
KINA G227 1995-2022Region (NUTS 2), Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna66
-
MUZEA G228 1995-2022Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna45
Począwszy od danych za 2020 r. do MUZEÓW zaliczane są wyłącznie muzea, które działają w oparciu o uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego statut bądź regulamin, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385).