Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Kategoria K21
Grupa G279
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 5 z 5.
Słuchacze studiów podyplomowych P1842 1999-2018Region (NUTS 2)45
Uczestnicy studiów podyplomowych do 2009 roku bez cudzoziemców, od 2010 roku łącznie z cudzoziemcami.
Słuchacze studiów podyplomowych według instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki P3887 2019-2020Region (NUTS 2)30
Informacje prezentowane od danych za 2019 rok w związku z wprowadzeniem nowej typologii instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestnicy studiów podyplomowych łącznie z cudzoziemcami.
Słuchacze studiów podyplomowych wg płci oraz podgrup kierunków studiów klasyfikacji ISCED-F 2013 P3947 2020Podregion (NUTS 3)162
-
Uczestnicy studiów doktoranckich P2050 1999-2018Region (NUTS 2)45
Uczestnicy studiów doktoranckich do 2009 roku bez cudzoziemców, od 2010 roku łącznie z cudzoziemcami. Studia doktoranckie - studia trzeciego stopnia, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
Uczestnicy studiów doktoranckich według instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki P3888 2019-2020Region (NUTS 2)30
Informacje prezentowane od danych za 2019 rok w związku z wprowadzeniem nowej typologii instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestnicy studiów doktoranckich łącznie z cudzoziemcami. Studia doktoranckie - studia trzeciego stopnia, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.