Kategoria K21
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
DANE ARCHIWALNE G628 2002-2014Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)828
-
DOMY I STOŁÓWKI STUDENCKIE G616 2019-2022Region (NUTS 2)8
Dane prezentowane według położenia uczelni macierzystych.
NAUCZYCIELE AKADEMICCY G273 1999-2022Region (NUTS 2)283
Do 2016 r. dane pozyskiwane ze sprawozdawczości GUS. Od 2017 r. dane o uczelniach, z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, opracowano na podstawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on administrowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Nauczyciele akademiccy łącznie z cudzoziemcami.
STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE G279 1999-2022Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)306
Do 2016 r. dane pozyskiwane ze sprawozdawczości GUS. Od 2017 r. dane o uczelniach, z wyjątkiem danych o części uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, opracowano na podstawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on administrowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Do 2009 roku bez cudzoziemców, od 2010 roku łącznie z cudzoziemcami.
STYPENDIA G627 2019-2022Region (NUTS 2)28
Dane prezentowane według położenia uczelni macierzystych.