Kategoria K21
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
DANE ARCHIWALNE G628 2002-2014Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)828
-
DOMY I STOŁÓWKI STUDENCKIE G616 2019-2020Region (NUTS 2)8
Dane prezentowane według położenia uczelni macierzystych.
NAUCZYCIELE AKADEMICCY G273 1999-2020Region (NUTS 2)283
Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Nauczyciele akademiccy łącznie z cudzoziemcami.
STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE G279 1999-2020Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)306
Dane do roku 2011 nie obejmują szkół resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych, począwszy od roku 2012 łącznie ze szkołami resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych; dane prezentowane są wg faktycznej lokalizacji uczelni/jednostek zamiejscowych od roku 2012 bez jednostek zamiejscowych polskich uczelni za granicą, które wcześniej były wykazywane w miejscu siedziby uczelni macierzystej. Do 2009 roku bez cudzoziemców, od 2010 roku łącznie z cudzoziemcami.
STYPENDIA G627 2019-2020Region (NUTS 2)28
Dane prezentowane według położenia uczelni macierzystych.