Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Kategoria K6
Grupa G333
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 5 z 5.
Ekologiczne gospodarstwa rolne P3179 2006-2020Region (NUTS 2)6
Ekologiczne gospodarstwa rolne (z certyfikatem) - Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Ekologiczne gospodarstwa rolne z certyfikatem - udział powierzchni użytków rolnych w użytkach rolnych ogółem P3180 2006-2020Region (NUTS 2)2
Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego. Różnice w powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych i powierzchni użytków rolnych w 2010 roku wynikają ze zmiany definicji gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą, gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali.
Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych - nowa definicja gospodarstwa rolnego P3399 2010-2013, 2016Region (NUTS 2)28
Od 2014 roku, w związku ze zmianami w organizacji i metodologii badań rolniczych, dane dla województw będą prezentowane dla lat, w których prowadzone będą badania struktury gospodarstw rolnych i spisy rolne (tj. co 3-4 lata). Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego. Różnice w liczbie gospodarstw rolnych w 2010 roku wynikają ze zmiany definicji gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą, gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali. Dla 2011 roku dane ze względu na małą wielkość próby zostały uogólnione tylko do poziomu kraju. Stan w czerwcu. Ze względu na uogólnienie danych z badań reprezentacyjnych nie zawsze suma danych dla poszczególnych województw daje wielkość ogółem dla Polski.
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1ha użytków rolnych (w ha użytków rolnych) - nowa definicja gosp. rolnego P3404 2010-2013, 2016Region (NUTS 2)1
Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego. Różnice w liczbie gospodarstw rolnych w 2010 roku wynikają ze zmiany definicji gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą, gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali. Dla 2011 roku dane ze względu na małą wielkość próby zostały uogólnione tylko do poziomu kraju. Od 2014 roku w związku ze zmianami w organizacji i metodologii badań rolniczych, dane dla województw będą prezentowane dla lat, w których prowadzone będą badania struktury gospodarstw rolnych i spisy rolne (tj. co 3-4 lata).
Udział gospodarstw wielkopowierzchniowych w liczbie gospodarstw ogółem - nowa definicja gospodarstwa rolnego P3401 2010-2013, 2016Region (NUTS 2)2
Gospodarstwa wielkopowierzchniowe - gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 100 ha i więcej. Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego. Różnice w liczbie gospodarstw rolnych w 2010 roku wynikają ze zmiany definicji gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą, gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali. Dla 2011 roku dane ze względu na małą wielkość próby zostały uogólnione tylko do poziomu kraju. Stan w czerwcu. Ze względu na uogólnienie danych z badań reprezentacyjnych nie zawsze suma danych dla poszczególnych województw daje wielkość ogółem dla Polski.