Kategoria K6
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
DANE ARCHIWALNE G578 1995-2014Region (NUTS 2), Gmina197
-
GOSPODARSTWA ROLNE G333 2006-2023Region (NUTS 2)40
-
POGŁOWIE ZWIERZĄT G181 1999-2024Region (NUTS 2)273
Począwszy od 2021 roku, z uwagi na zmiany w metodologii badań rolniczych dane na temat gospodarstw indywidualnych nie będą prezentowane.Od 2013 roku dane dotyczące pogłowia koni i kóz zbierane są co trzy lata. Dane prezentowane w roku 2014 i 2015 pochodzą z czerwca 2013 roku, natomiast dane prezentowane w roku 2017 pochodzą z czerwca 2016 roku.
PRODUKCJA ROLNICZA G375 2002-2023Region (NUTS 2)15
Do roku 2004 wartości dla Polski łącznie z dopłatami bezpośrednimi agencji Rynku Rolnego do interwencyjnego skupu pszenicy i żyta, których nie uwzględniono w podziale wg regionów. Od roku 2005 nie uwzględniono płatności uzupełniających do powierzchni upraw.
PRODUKCJA ZWIERZĘCA G182 1999-2023Region (NUTS 2)28
Począwszy od 2021 roku, z uwagi na zmiany w metodologii badań rolniczych dane na temat gospodarstw indywidualnych nie będą prezentowane.