Kategoria K48
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 2 z 2.
RYNKOWA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH G597 2010-2024Powiat450
Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCN (do 31 lipca 2021 r. – RCiWN), podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową. W grudniu 2021 r. zasilono BDL danymi ostatecznymi za lata 2010-2014, które dotyczą większej liczby transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych przez GUS. Od roku 2020 brak danych dla miasta Koszalin oraz niekompletne dane dla miasta Szczecin.
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH WG FORMY OBROTU G596 2010-2024Powiat620
Dane prezentowane wg formy obrotu. Obejmują transakcje dokonane na wolnym rynku, w wyniku sprzedaży poprzedzonej przetargiem oraz w wyniku sprzedaży bezprzetargowej, gdzie stroną sprzedającą może być Skarb Państwa, gmina, powiat, województwo, osoba fizyczna lub osoba prawna, mająca prawo własności lub współwłasności. W grudniu 2021 r. zasilono BDL danymi ostatecznymi za lata 2010-2014, które dotyczą większej liczby transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych przez GUS. Od roku 2020 brak danych dla miasta Koszalin oraz niekompletne dane dla miasta Szczecin.