Kategoria K6
Grupa G181
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
123
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 3, elementy od 1 do 5 z 12.
Bydło P1440 1999-2021Region (NUTS 2)32
Stan w grudniu.
Bydło (dane półroczne) P2483 2005-2022Region (NUTS 2)64
-
Drób (dane półroczne) P2485 2005-2022Region (NUTS 2)24
Dane dla gęsi, indyków i kaczek według stanu w czerwcu 2014 roku ze względu na niską precyzję danych opublikowano tylko dla Polski ogółem.Od 2021 r. dane z badań dotyczących pogłowia, w tym pogłowia owiec i drobiu są publikowane tylko w ujęciu ogółem, bez danych dla gospodarstw indywidualnych.
Konie (stan w czerwcu) P2523 2005-2022Region (NUTS 2)2
Od 2013 roku dane dotyczące pogłowia koni zbierane są co kilka lat. Dane prezentowane w roku 2014 i 2015 pochodzą z czerwca 2013 roku, natomiast dane prezentowane w roku 2017, 2018, 2019 i 2020 pochodzą z czerwca 2016 roku, dane za 2021 rok pochodzą z czerwca 2020 roku.
Kozy (stan w czerwcu) P2524 2005-2022Region (NUTS 2)2
Od 2013 roku dane dotyczące pogłowia kóz zbierane są co kilka lat. Dane prezentowane w roku 2014 i 2015 pochodzą z czerwca 2013 roku, natomiast dane prezentowane w roku 2017, 2018, 2019 i 2020 pochodzą z czerwca 2016 roku, dane prezentowane w 2021 roku pochodzą z czerwca 2020 roku.