Kategoria K6
Grupa G182
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 7.
Produkcja jaj kurzych P1445 1999-2021Region (NUTS 2)2
-
Produkcja mleka krowiego P1444 1999-2021Region (NUTS 2)4
-
Produkcja wełny P1446 1999-2021Region (NUTS 2)2
-
Produkcja zwierzęca na 1 ha użytków rolnych P2308 2002-2021Region (NUTS 2)4
Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego, według której, gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali. Od 2018 r. zmieniono współczynniki przeliczeniowe żywca rzeźnego w wadze bitej ciepłej (wbc), dane nie są porównywalne z danymi za lata poprzednie.
Produkcja żywca rzeźnego P1443 1999-2021Region (NUTS 2)12
Dane według gatunków żywca (w tonach). Produkcję żywca liczymy zgodnie z metodologią Eurostatu: Produkcja żywca= (Uboje + Eksport żywych zwierząt) – Import żywych zwierząt. W wypadku kiedy import jest większy od pozostałych pozycji produkcja jest ujemna.