Kategoria K9
Grupa G215
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
Gospodarowanie wodą w przemyśle w ciągu roku P1703 1998-2023Gmina9
-
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi P1979 2003-2023Gmina7
-
Oczyszczalnie przemysłowe P1707 1995-2023Gmina8
-
Osady dotychczas składowane (nagromadzone) na terenie własnym zakładu i wykorzystane z dotychczas składowanych P2142 2004-2023Gmina2
Dane w tonach masy suchej.
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków wytworzone w ciągu roku P1709 2003-2023Gmina7
Dane w tonach masy suchej.