Kategoria K23
Grupa G228
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 5 z 5.
Imprezy oświatowe w muzeach P1683 2000-2022Powiat, Gmina, Miejscowość statystyczna13
Do 2009 r. gromadzono informacje o "wybranych formach działalności oświatowej", na które składały się: odczyty, seanse filmowe, koncerty i lekcje muzealne. Od 2010 r. w dziale sprawozdania pod nazwą "Inne formy działalności" występują kategorie: odczyty/prelekcje/spotkania, seanse filmowe, koncerty, konkursy, warsztaty, imprezy plenerowe, lekcje muzealne oraz sesje i seminaria naukowe/sympozja. W powyższym szeregu czasowym dane są nieporównywalne. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Muzea P1679 1995-2022Gmina, Miejscowość statystyczna11
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Muzea w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu P1684 2002-2022Gmina10
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Wystawy w kraju P3580 2015-2022Miejscowość statystyczna9
Jako wystawę organizowaną przez muzeum (instytucję paramuzealną) i określoną odpowiednim tytułem rozumie się udostępnianie dla publiczności (osób zwiedzających) zestawu zbiorów muzealnych. Wystawy czasowe są to wystawy urządzane na czas określony na terenie muzeum (instytucji paramuzealnej) i udostępniane jednorazowo. Wystawy objazdowe to wystawy zorganizowane przez muzeum ((instytucję paramuzealną) i prezentowane poza jego siedzibą w różnych miejscach (miejscowościach). Dane o wystawach objazdowych wykazywane są przez jednostkę, która wystawę udostępnia publiczności i prezentowane są jako wystawy krajowe obce. Wystawy stałe w muzeum (instytucji paramuzealnej), to ekspozycje tematyczne w wydzielonych częściach pomieszczeń muzealnych, salach, działach itp.
Zbiory muzealne P3579 2015-2022Miejscowość statystyczna2
Nie dotyczy oddziałów muzealnych i ogrodów botanicznych, stan w dniu 31 grudnia.