Kategoria K20
Grupa G257
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Oddziały specjalne przy szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej P2129 1999-2022Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Miejscowość statystyczna8
Liczby oddziałów mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenia wartości ułamkowych.
Oddziały specjalne przy szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży niepełnosprawnej P3249 2012-2022Miejscowość statystyczna29
Od roku 2014 wygasają uzupełniające licea ogólnokształcące. Liczby oddziałów mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenia wartości ułamkowych
Szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bez szkół specjalnych) P2128 1999-2022Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3), Miejscowość statystyczna20
Podgrupa obejmuje informacje dot. uczniów w oddziałach integracyjnych, ogólnodostępnych, w klasach terapeutycznych, wyrównawczych i w formie indywidualnej oraz absolwentów w oddziałach integracyjnych, ogólnodostępnych, w klasach terapeutycznych, wyrównawczych i w formie indywidualnej.
Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bez szkół specjalnych) P3248 2012-2022Miejscowość statystyczna59
Od roku 2014 wygasają uzupełniające licea ogólnokształcące. Liczby oddziałów mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenia wartości ułamkowych