Kategoria K28
Grupa G278
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 6.
Nakłady inwestycyjne - wskaźniki P3450 2003-2021Region (NUTS 2)3
-
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca P2417 2000-2021Region (NUTS 2)3
W cenach bieżących. Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.
Nakłady inwestycyjne wg sekcji PKD 2007 (dane kwartalne) P2734 2005-2022Region (NUTS 2)40
Ceny bieżące. Dane kwartalne w zakresie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji "Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo" oraz "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa"), w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy danych wojewódzkich z tytułu zaokrągleń mogą się różnić od podanych wielkości ogółem Polska. Podziału nakładów według województw dokonano zgodnie z siedzibą inwestora.
Nakłady inwestycyjne wg środków trwałych - PKD 2007 (dane kwartalne) P2733 2005-2022Region (NUTS 2)20
Ceny bieżące. Dane kwartalne w zakresie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji "Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo" oraz "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa"), w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy danych wojewódzkich z tytułu zaokrągleń mogą się różnić od podanych wielkości ogółem Polska. Podziału nakładów według województw dokonano zgodnie z siedzibą inwestora.
Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2007 P2854 2000-2021Region (NUTS 2)51
-