Kategoria K28
 GrupaId Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 5 z 5.
DANE ARCHIWALNE G567 1995-2011Region (NUTS 2), Powiat160
-
NAKŁADY INWESTYCYJNE G278 1999-2024Region (NUTS 2)123
Od 2002 r. w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn.zm) nakłady inwestycyjne na niektóre przedmioty leasingu stanowiące środki trwałe podmiotów je użytkujących (leasingobiorców) zaliczono do nakładów tych podmiotów; do 2001 r. nakłady te były wykazywane przez podmioty finansujące (leasingodawców), tj. do sekcji "Pośrednictwo finansowe" oraz "Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej", co w istotny sposób wpłynęło na poziom wielkości prezentowanych według sektorów własności i rodzajów działalności.
NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WG PKD 2007 G438 2008-2023Podregion (NUTS 3), Powiat27
Ceny bieżące; dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury mających osobowość prawną, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; podziału środków trwałych według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach prezentowane są zgodnie lokalizacją inwestycji.
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY G277 2000-2023Region (NUTS 2)82
Od 2002 r. w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) niektóre przedmioty leasingu zaliczane są do środków trwałych podmiotów je użytkujących (leasingobiorców); do 2001 r. przedmioty te były zaliczane do środków trwałych podmiotów finansujących (leasingodawców), tj. do sekcji "Pośrednictwo finansowe" oraz "Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej", co w istotny sposób wpłynęło na poziom wielkości prezentowanych według sektorów własności i rodzajów działalności.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH G539 2008-2023Region (NUTS 2)9
Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.