Kategoria K9
Grupa G305
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 8.
Efekty rzeczowe inwestycji małej retencji wodnej P1992 2003-2016, 2018-2022Region (NUTS 2)13
Dane z zakresu efektów rzeczowych dotyczą prezentowanego roku.
Kierunki finansowania z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej P3939 2004-2022Region (NUTS 2)5
-
Mała retencja wodna ogółem P3470 2013-2016, 2018-2022Region (NUTS 2)14
Mała retencja wodna ogółem dotyczy wszystkich istniejących obiektów.
Nakłady inwestycyjne na wykonanie obiektów małej retencji wodnej P1991 2003-2016, 2018-2022Region (NUTS 2)16
Dane z zakresu nakładów inwestycyjnych dotyczą prezentowanego roku. Z dniem 31.12.2010 r. zlikwidowany został Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Środki pieniężne zlikwidowanego funduszu stały się dochodami odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania inne zawierają fundusze strukturalne.
Nakłady na środki trwałe na 1 mieszkańca P2343 2003-2022Region (NUTS 2), Podregion (NUTS 3)2
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2010 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011. Nakłady na środki trwałe na 1 mieszkańca w zł (ludność stan na 30 czerwca). Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.