Kategoria K6
Grupa G375
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
1
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 1, elementy od 1 do 4 z 4.
Dynamika globalnej produkcji rolniczej P3431 2013-2022Region (NUTS 2)3
-
Produkcja rolnicza (w cenach stałych roku poprzedniego) P2309 2002-2022Region (NUTS 2)9
Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego. Różnice w powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych i powierzchni użytków rolnych w 2010 roku wynikają ze zmiany definicji gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą, gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali.
Struktura towarowej produkcji rolniczej P2310 2002-2022Region (NUTS 2)2
-
Udział towarowej produkcji rolniczej w końcowej produkcji rolniczej P2311 2002-2022Region (NUTS 2)1
-