Kategoria K44
Grupa G446
 PodgrupaId  Lata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychLiczba cechOpis
12
Pozycji na stronie:
 Strona 1 z 2, elementy od 1 do 5 z 10.
Członkostwo w organizacjach P3527 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)5
Do badanej grupy zaliczono: aktywne stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców.
Organizacje według formy prawnej i organizacyjnej P2827 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)40
Wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) od 2020 roku zostały przeliczone zgodnie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021.
Organizacje według głównej dziedziny działalności P3528 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)15
Do badanej grupy zaliczono: aktywne stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz organizacje pracodawców.
Organizacje według klasy przychodów P2829 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)13
Pomiędzy 2008 a 2010 rokiem nastąpiła zmiana w publikowaniu danych dotyczących wielkości przychodów, polegająca na połączeniu dwóch grup organizacji: "nie posiadających przychodów w danym roku" oraz "posiadających przychody ale nie większe niż 1 tys. zł" w jedną kategorię "do 1 tys. zł".
Organizacje według klasy zatrudnienia P2828 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)11
-